söndag 30 maj 2021

Friendship - A vintage Mixed Media Tag - Leftovers #1

Samlar ni också på rester från gamla projekt, bara fall-i-fall man behöver något någon gång? Jag har en fin låda på mitt bord och där hamnar det mesta, se foto på min låda längre ner i inlägget. Min plan är att framöver göra lite nya projekt och använda de här "skatterna".  

Do you also collect leftovers from old projects, just in case you ever need something? I have a nice box on my table and that's where most of it ends up, see photo on my box further down in the post. My plan is to do some new projects and use these "treasures".

Projekt nr 1 / Project No 1

Eftersom det är rester jag jobbat med så är det svårt att säga exakt var de kommer ifrån. Men vissa saker vet jag.
Den vackra bilden med fjärilarna är från Reprint Old Style cutouts
Medaljongen i vinrött är utstansat från Tim Holtz Impresslits die - Medallion 3D.
Vellum - A4 ark Musik

Since it's leftovers I have worked with, it is difficult to say exactly where they come from. But I know some things.
The beautiful picture with the butterflies is from Reprint Old Style cutouts.
The burgundy medallion is punched out of Tim Holtz Impresslits die - Medallion 3D.

Vellum - A4 sheet Music

Välkomna till YouTube / Welcome to YouTube


Min låda med sparade skatter / My box with saved treasures 

Önskar er alla massor av kreativitet! / Wish you all a lot of creativity!

Marie

#keepcalmandcreateart #stayhomeandcreateart #corona #mixedmedia #vintage #leftovers

Inga kommentarer: