torsdag 13 maj 2021

Art Journal Cover - Art Daily och Champagne

Ännu en dekorerad framsida på en av mina art journals. Denna använder jag till mina projekt i Finnabairs utmaning i gruppen Art Daily Cafe på Facebook och Art Daily Cafe blogg.

Another decorated art journal cover. I use this for my projects in Finnabair's challenge in the group Art Daily Cafe on Facebook and Art Daily Cafe blog.

Art Daily och Champagne! / Art Daily and Champagne!


Hur gjorde jag och vad använde jag? / How did I create my cover and what did I use?

Min journal är en XL Canson Mixed Media 7x10
1. Jag målade både min framsida och baksida med svart Gesso.
2. Jag använde en servett med vintage bilder och bla ordet Champagne, som jag tyckte passade bra.
3. Jag limmade bitar av mönsterpapper, bokpapper och servett på min framsida.
4. Light Modeling paste genom Finnabairs vackra stencil Tapestry.
5. Stämplade orden Art Daily på en bit servett, den vita delen som man kastar.
6. Målade med vit Gesso där jag tänkte ha mina ord och satte dit dem. Gesson agerar som ett lim.

My journal is an XL Canson Mixed Media 7x10.
1. I painted both the front and back with black Gesso.
2. I used a napkin with vintage pictures and among other things the word Champagne which I thought fit well.
3. I glued pieces of pattern paper, book paper and napkin on my cover.

4. Light Modeling paste through Finnabair's beautiful stencil Tapestry.

5. Stamped the words Art Daily on a piece of napkin, the white part that you would otherwise throw away.

6. Painted with white Gesso in the area where I wanted the words and put them there so that Gesson can also be used to glue with.


Har ni också framsidor som behöver lite färg och annat på sig? Jag har några till .....
Do you also have covers that need color and other things on them?
I have some more ..... / Marie


Inga kommentarer: